Toán Lớp 8: Nêu định lí, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình bình hành, hình thang, hình vuông

Question

Toán Lớp 8: Nêu định lí, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình bình hành, hình thang, hình vuông, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 6 tháng 2022-06-11T12:34:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hình bình hành
  Định lý + Tính chất :
  – Các cạnh đối bằng nhau 
  – Các góc đối bằng nhau
  – Hai đường chéo cắt nhau tại tđ của mỗi đường 
  Dấu hiệu nhận bt :
  – Tứ giác có các cạnh đối song song là hb hành
  – Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hb hành
  – Tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau là hb hành
  – Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hb hành
  – Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại tđ của mỗi đường là hb hành
  Hình thang
  Tính chất + Định lý :
  – Trong hình thang cân , 2 cạnh bên bằng nhau
  – Trong hình thang cân , 2 đường chéo bằng nhau 
  Dấu hiệu nhân bt :
  – Tứ giác có hai cạnh đối song song.
  – Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông
  – Hình thang có hai góc kề một đáy là hình thang cân
  – Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
  – Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân
  Hình vuông
  Tính chất + Định lý :
  – 2 đường chéo bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  – Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp đồng thời tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.
  – 1 đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.
  – Giao của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.
  – Có tất cả tính chất của hình chữ nhật, hình bình hành và hình thoi.
  Dấu hiệu nhận bt :
  – Hcn có 2 cạnh kề bằng nhau là hình vuông
  – Hcn có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông
  – Hcn có 1 đường chéo là đường phân giác của 1 góc là hình vuông
  – Hình thoi có 1 góc vuông là hình vuông
  – Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuông
  CHÚC BẠN HOK TỐT ! 

 2. Giải đáp:
   1.Hình bình hành
  -Định lí(hay còn gọi là tính chất)
  Trong hình bình hành
  +Các cạnh đối bằng nhau
  +Các góc đối bằng nhau
  +Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
  -Dấu hiệu nhận biết
  +Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành
  +Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành
  +Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành
  +Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành
  +Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành
  2.Hình thang
  -Định lí(tính chất)
  +Hình thang  là tứ giác có 2 cạnh đối song song
  -Dấu hiệu nhận biết
  +Hai cạnh đối song song
  3.Hình chữ nhật(Hình vuông đặc biệt)
  -Định lí
  +Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
  Dấu hiệu nhận biết:
  1.Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật
  2.Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật
  3.Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật
  4.Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Hình bình hành
  +SGK/90;91
  -Hình bình hành
  +SGK/69(Dấu hiệu là do cô mik dạy, bạn tham khỏa nhé)
  -Hình chữ nhật
  +SGK/97
  (MIK CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )