Toán Lớp 8: Nêu dấu hiệu nhận biết hình thang

Question

Toán Lớp 8: Nêu dấu hiệu nhận biết hình thang, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 2 tuần 2022-06-15T19:58:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\#wcdi$
  $\textit{ Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\textit{Tứ giác có hai cạnh đối song song( ĐN).}$
  $\textit{Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông.( T/c)}$
  $\textit{Hình thang có hai góc kề một đáy là hình thang cân( T/c).}$
  $\textit{Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.( T/c)}$
  $\textit{Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.( T/c)  }$

 2. $\text{* Dấu hiệu nhận biết hình thang:}$
  $\text{- Tứ giác có hai cạnh đối song song}$
  $\text{- Hình thang có 1 góc vuông là hình thang vuông}$
  $\text{- Hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau là hình thang cân}$
  $\text{- Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân}$
  $\text{- Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )