Toán Lớp 8: x mũ 2 -6x mũ 3+ 16x mũ 2-22x +15 : x mũ 2 -2x +3

Question

Toán Lớp 8: x mũ 2 -6x mũ 3+ 16x mũ 2-22x +15 : x mũ 2 -2x +3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 11 phút 2022-06-11T19:44:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x^4-6x^3+16x^2-22x+15):(x^2-2x+3)
  =(x^4-2x^3-4x^3+3x^2+8x^2+5x^2-12x-10x+15):(x^2-2x+3)
  =[x^2(x^2-2x+3)-4x(x^2-2x+3)+5(x^2-2x+3)]:(x^2-2x+3)
  =(x^2-2x+3)(x^2-4x+5):(x^2-2x+3)=x^2-4x+5
  $\color{red}{\mathscr{X_{\textit{in hay nhất}}}}$

 2. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $(x^4-6x^3+16x^2-22x+15):(x^2-2x+3)$
  $=(x^4-2x^3-4x^3+3x^2+8x^2+5x^2-12x-10x+15):(x^2-2x+3)$
  $=(x^4-2x^2+3x^2-4x^3+8x^2-12x+5x^2-10x+15):(x^2-2x+3)$
  $=[x^2(x^2-2x+3)-4x(x^2-2x+3)+5(x^2-2x+3)]:(x^2-2x+3)$
  $=(x^2-2x+3)(x^2-4x+5):(x^2-2x+3)$
  $=x^2-4x+5$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )