Toán Lớp 8: Một tổ sản xuất được giao nhiệm vụ may một số khẩu trang phòng trống dịch COVID-19 trong 6 ngày.Nhưng thực tế do tăng nay suất lao động

Question

Toán Lớp 8: Một tổ sản xuất được giao nhiệm vụ may một số khẩu trang phòng trống dịch COVID-19 trong 6 ngày.Nhưng thực tế do tăng nay suất lao động,mỗi ngày tổ đó làm được nhiều hơn kế hoạch là 200 chiếc nên đã hoàn thành công việc sớm hơn quy định 1 ngày và làm thêm được 100 chiếc.Hỏi theo kế hoạch tổ đó được giao may bao nhiêu chiếc khẩu trang?
Làm giúp mình với các bạn????????????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tháng 2022-12-21T11:35:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi số khẩu trang mà tổ phải sản xuất theo kế hoạch là x (x thuộc N*, chiếc)
  => Mỗi ngày tổ đó phải sản xuất khẩu trang theo kế hoạch là x/6 (Chiếc)
  Số khẩu trang mà tổ đã sản xuất trên thực tế là x+ 100 (Chiếc)
  => Mỗi ngày tổ đó đã sản xuất được số khẩu trang trên thực tế là x+ 100/6-1=x+100/5(Ngày)
  Theo đề bài, mỗi ngày tổ đó làm được nhiều hơn kế hoạch là 200 chiếc nên ta có phương trình:
                        x+100/5  –  x/6  =200
                <=>6.(x+100)-5x/30   =6000/30
                 => 6x+600-5x=6000
                 <=>x=5400 (t/m)
  Vậ theo kế hoạch tổ phải sản xuất 5400 chiếc khẩu trang.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )