Toán Lớp 8: Một tên lửa có tốc độ 7.9 km/s Sau bao lâu tên lửa ra khỏi trái đất nếu tầng khí quyển dày 30 000km?

Question

Toán Lớp 8: Một tên lửa có tốc độ 7.9 km/s Sau bao lâu tên lửa ra khỏi trái đất nếu tầng khí quyển dày 30 000km?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 7 ngày 2022-04-14T08:21:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Xấp xỉ 1,05 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tóm tắt :
  v = 7,9 km//s
  s = 30 000 km
  _________________________
  t = ?
  Giải :
  Thời gian để tên lửa ra khỏi tầng khí quyển của Trái đất là :
  t = s/v = 30000/(7,9) ≈ 3797 ( giây )
  Đổi : 3797 giây ≈ 63 phút ≈ 1,05 giờ 

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thời gian tên lửa bay khỏi tầng khí quyển là:
      t=s/v= 30000/(7,9)≈3797( giây)
  Vậy cần khoảng 3797 giây để tên lửa bay ra khỏi trái đất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )