Toán Lớp 8: Một phụ nữ hái táo trong vườn. Để ra khỏi khu vườn, bà phải đi qua 4 cánh cửa, mà mỗi cánh cửa bề đều để lại ½ số táo hiện có cho lính

Question

Toán Lớp 8: Một phụ nữ hái táo trong vườn. Để ra khỏi khu vườn, bà phải đi qua 4 cánh cửa, mà mỗi cánh cửa bề đều để lại ½ số táo hiện có cho lính canh. Bà mang được 10 quả táo về nhà. Hỏi số táo mà đám lính canh đã giữ lại?
Đầy đủ các bước ko bằng báo cáo, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 2 tuần 2022-04-07T23:09:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \text{ Số táo cho lính canh khi qua cánh cửa thứ 1:}
  10 . 2 = 20 quả
  \text{Số táo cho lính canh khi qua cửa thứ 2:}
  20 . 2 = 40 quả
  \text{Số táo cho lính canh khi qua cửa thứ 3:}
  40 . 2 = 80 quả
  \text{Số táo cho lính canh khi qua cửa thứ 4:}
  80 . 2 = 160 quả
  \text{Số táo mà lính canh đã giữ lại:}
  160 – 10 = 150 quả

 2. Giải đáp:
   Số quả táo mà lính canh đã giữ lại là 150 quả táo
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  số táo bà đã hái:
  10 x 2 x 2 x 2 x 2 = 160 quả.
   những lính canh giữ lại:
  160 – 10 = 150 quả
  ⇒ bà hái 160 quả
  ⇒lính canh giũ lại 150 quả
  ➻❥๖ۣۜCôηɠ☬♋
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )