Toán Lớp 8: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 5m và tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích mảnh

Question

Toán Lớp 8: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 5m và tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích mảnh vườn tăng thêm 385m2. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh vườn., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tháng 2022-12-21T02:10:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi chiều dài của mảnh vườn là x ( x>0,m )
  =>Chiều rộng của mảnh vườn là x/3 (m)
  =>Diện tích mảnh vườn là x.x/3=x^2/3 (m^2)
  Chiều dài của mảnh vườn nếu tăng thêm 5m là x+5 (m)
  Chiều rộng của mảnh vườn nếu tăng 5m là x/3  +  5  =  (x+15)/3 (m)
  =>Diện tích mảnh vườn nếu tăng 5m cho cả chiều dài lẫn chiều rộng là (x+5).(x+15/3)=(x^2+20x+75)/3 (m^2)
  Theo đề bài, nếu tăng chiều dài thêm 5m và tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích mảnh vườn tăng thêm 385m2 nên ta có phương trình:
                               (x^2+20x+75)/3 – 385 = x^2/3
                          <=>(x^2+20x+75-1155)/3=x^2/3
                             =>x^2+20x+75-1155=x^2
                           <=>20x-1080=0
                            <=>20x=1080
                             <=>x=54 (t/m)
  Vậy chiều dài của mảnh vườn là 54m
                  rộng của mảnh vườn: 54:3=18m

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xin hãy tik ạ nếu thấy hay
  Gọi kích thước ban đầu của hcn theo chiều dài chiều rộng là x(m), y(m)
  Theo đề ta có:
  x=3y (1)
  (x+5).(y+5)=xy+385 (2)
  Thay (1) vào (2)
  => (3y+5)(y+5)=(3y)y+385
  => 3y²+15y+5y+25=3y²+385
  =>20y=360
  => y=18
  Thay y=18 vào (1)
  => x= 54
  Vậy kích thước ban đầu hcn là 54m và 18m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )