Toán Lớp 8: Một hình vuông có cạnh bằng 5cm.Bình phương đường chéo của hình vuông đó bằng ?

Question

Toán Lớp 8: Một hình vuông có cạnh bằng 5cm.Bình phương đường chéo của hình vuông đó bằng ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 1 tuần 2022-01-12T22:38:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi độ dài của đường chéo là ` h ` , cạnh của hình vuông là ` a `

  Do trong hình vuông có bốn góc vuông mà bốn cạnh bằng nhau nên

  Áp dụng định lý Py-ta-go, ta có độ dài của bình phương đường chéo là :

  ` h² = a² + a² `

  ` h² = 5² + 5² `

  ` h² = 25 + 25 `

  ` h² = 50 `

  Vậy bình phương đường chéo của hình vuông đó là ` 50 ` 

 2. Theo định lý pi-ta-go ta có:

  $5²+5²=h²$

  $25+25=h²$

  $⇒ h=50$ (cm)

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )