Toán Lớp 8: một cửa hàng thời trang giàm giá áo sơ mi đợt 1 là 10% so với giá niêm yết. sau đó cửa hàng giảm tiếp 20% so với giá đợt 1. giá áo sơ m

Question

Toán Lớp 8: một cửa hàng thời trang giàm giá áo sơ mi đợt 1 là 10% so với giá niêm yết. sau đó cửa hàng giảm tiếp 20% so với giá đợt 1. giá áo sơ mi hiện tại là 432.000đ. hỏi giá ban đầu của chiếc áo sơ mi là bao nhiêu
LÀM DÙM ĐI PLEASRE, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 6 tháng 2022-06-20T05:06:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: $600.000$ đồng

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Gọi giá ban đầu là $x\left( {x > 0} \right)$ (đồng)

  Giá sau khi giảm đợt 1 là:

  $\left( {100\%  – 10\% } \right).x = 90\% .x = 0,9.x$ (đồng)

  Giá sau khi giảm đợt 2 là:

  $\left( {100\%  – 20\% } \right).0,9.x = 80\% .0,9.x = 0,8.0,9.x = 0,72.x$ (đồng)

  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow 0,72.x = 432000\\
   \Leftrightarrow x = 600000
  \end{array}$

  Vậy giá ban đầu là $600.000$ đồng

 2. Giải đáp: $600.000$ đồng

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Gọi giá ban đầu là $x\left( {x > 0} \right)$ (đồng)

  Giá sau khi giảm đợt 1 là:

  $\left( {100\%  – 10\% } \right).x = 90\% .x = 0,9.x$ (đồng)

  Giá sau khi giảm đợt 2 là:

  $\left( {100\%  – 20\% } \right).0,9.x = 80\% .0,9.x = 0,8.0,9.x = 0,72.x$ (đồng)

  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow 0,72.x = 432000\\
   \Leftrightarrow x = 600000
  \end{array}$

  Vậy giá ban đầu là $600.000$ đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )