Toán Lớp 8: một ca nô khi xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 3giờ30phút. Một lần khác ca nô ngược dòng từ bến B về bến A hết 4 giờ. Tính vận tốc của

Question

Toán Lớp 8: một ca nô khi xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 3giờ30phút. Một lần khác ca nô ngược dòng từ bến B về bến A hết 4 giờ. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng biết vận tốc dòng nước là 2km/h, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 8 tháng 2022-04-19T09:44:58+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  Vận tốc của cano khi nước yên lặng là $30km/h$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi vận tốc cano khi nước yên lặng là $x\,\,\,(x>2)$

  Vận tốc cano khi xuôi dòng: $x+2$ (km/h)

  Vận tốc cano khi ngược dòng: $x-2$ (km/h)

  Đổi: $3$ giờ $30$ phút = $3,5$ giờ

  Quãng đường AB khi cano đi xuôi dòng: $3,5(x+2)$ (km)

  Quãng đường BA khi cano đi ngược dòng: $4(x-2)$ (km)

  Vì quãng đường không đổi nên ta có phương trình:

  $3,5(x+2)=4(x-2)\\⇔3,5x+7=4x-8\\⇔0,5x=15\\⇔x=30$ (thoả mãn)

  Vậy vận tốc của cano khi nước yên lặng là $30km/h$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )