Toán Lớp 8: mỗi số sau đây là căn bậc hai số học của số học 7 ; – (-3/4) ; √2/3 ; √ 0,5

Question

Toán Lớp 8: mỗi số sau đây là căn bậc hai số học của số học
7 ; – (-3/4) ; √2/3 ; √ 0,5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 2 ngày 2022-12-22T07:28:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 7 là căn bậc hai của số học 7^2=49
  -(-3/4)=3/4 là căn bậc hai của số học: (3/4)^2=9/16
  sqrt2/3 là căn bậc hai của số học: (sqrt2/3)^2=2/9
  sqrt(0,5) là căn bậc hai của số học: (sqrt(0,5))^2=0,5

 2. $7$ là căn bậc 2 số học của số học $7^2=49$
  $-(\dfrac{-3}{4})=\dfrac{3}{4}$ là căn bậc 2 số học của số học $(\dfrac{3}{4})^2=\dfrac{9}{16}$
  $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ là căn bậc 2 số học của số học $(\dfrac{\sqrt{2}}{3})^2=\dfrac{2}{9}$
  $\sqrt{0,5}$ là căn bậc 2 số học của số học $(\sqrt{0,5})^2=0,5$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )