Toán Lớp 8: mời các cao thủ ra tay x^5+x+1 x^8+x+1

Question

Toán Lớp 8: mời các cao thủ ra tay
x^5+x+1
x^8+x+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 5 ngày 2022-06-20T20:08:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. x^5+x+1
  =(x^5+x)+1
  =x(x^4+1)
  x^8+x+1
  =(x^8+x)+1
  =x(x^7+1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )