Toán Lớp 8: mn giúp em với ạ a) Tích của đa thức 4x 7 và đơn thức – 3×3 là b)Tính (x – y)(2x – y) ta được

Question

Toán Lớp 8: mn giúp em với ạ
a) Tích của đa thức 4x 7 và đơn thức – 3×3 là
b)Tính (x – y)(2x – y) ta được, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 1 tuần 2022-06-16T00:31:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Tích của đa thức 4x+7 và đơn thức – 3×3 là:
  =-3x³.(4x+7)
  = -3x³.4x + (-3x³).7
  = -12^4 + -21x³
  b) Tính (x – y)(2x – y) ta được:
  = (x-y) (2x-y)
  = x.2x+x.(-y)+(-y).2x+(-y).(-y)
  = 2x²-xy-2xy+y²
  =2x²-3xy+y²
         

 2. a) Tích của đa thức 4x+7 và đơn thức – 3x^3 là:
  (4x+7).(-3x^3)=-3x^{3}.4x-7.3x^3=-12x^4-21x^3
  b) (x-y)(2x-y)
  =x.2x-x.y-y.2x+y.y
  =2x^2-xy-2xy+y^2
  =2x^2-3xy+y^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )