Toán Lớp 8: (Mk chỉ cần đáp án thui ạ) 1. Khai triển $5x^{2}$ -1 đc kết quả là: 2. (x+3) ( $x^{2}$ -3x+9)= 3. Rút gọn biểu thức: $(a+b)^{2}$ – $

Question

Toán Lớp 8: (Mk chỉ cần đáp án thui ạ)
1. Khai triển $5x^{2}$ -1 đc kết quả là:
2. (x+3) ( $x^{2}$ -3x+9)=
3. Rút gọn biểu thức: $(a+b)^{2}$ – $(a-b)^{2}$, ta được kết quả:
4. Điền đơn thức còn thiếu:
3x+y…..-3xy+ $y^{2}$ = 27 $x^{3}$ + $y^{3}$
(mk chỉ cần đáp án thui ạ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-12-22T04:55:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1, $5x^2-1$
  $=(\sqrt{5}x+1)(\sqrt{5}x-1)$
  2, $(x+3)(x^2-3x+9)$
  $=x^3+27$
  3, $(a+b)^2-(a-b)^2$
  $=(a+b+a-b)(a+b-a+b)$
  $=2a.2b=4ab$
  4, $(3x+y)(9x^2-3xy+y^2)=27x^3+y^3$
   

 2. #Sad
  1,
  5x^2-1
  ( $\sqrt{5}$. x)^2-1
  = ( $\sqrt{5}$x-1) ( $\sqrt{5}$x+1)
  2,
  (x+3)(x^2-3x+9)
  = x^3+27
  3,
  (a+b)^2-(a-b)^2
  = a^2+2ab+b^2-a^2+2ab-b^2
  = 4ab
  4,
  27x^3+y^3
  = (3x+y)(9x^2-3xy+y^2)
  \text{→Cần điền:} 9x^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )