Toán Lớp 8: M=(4x+3)^2-2x(x+6)-5(x-2)(x+2) a, thu gọn biểu thức M b, tính giá trị của biểu thức tại x=-2 c, CM biểu thức M luôn dương Giúp mình

Question

Toán Lớp 8: M=(4x+3)^2-2x(x+6)-5(x-2)(x+2)
a, thu gọn biểu thức M
b, tính giá trị của biểu thức tại x=-2
c, CM biểu thức M luôn dương
Giúp mình với!! KHÔNG LÀM TẮT, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 2 tháng 2022-11-23T18:40:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  a)
  M= (4x+3)^2-2x(x+6)-5(x-2)(x+2)
  = (16x^2+24x+9)-(2x^2+12x)-5(x^2-4)
  = 16x^2+24x+9-2x^2-12x-5x^2+20
  = (16x^2-2x^2-5x^2)+(24x-12x)+(9+20)
  = 9x^2+12x+29
  b)
  Thay x=-2 vào ta có:
  M= 9. (-2)^2+12. (-2)+29
  = 9. 4-24+29
  = 36-24+29
  = 41
  Vậy tại x=-2 thì M=41
  c)
  M= 9x^2+12x+29
  = (9x^2+12x+4)+25
  = (3x+2)^2+25
  Vì (3x+2)^2 >= 0 AA x
  => (3x+2)^2+25 >= 25 > 0 (luôn dương)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )