Toán Lớp 8: làm tính Nhân (x-3) (X mũ 2-x+1)

Question

Toán Lớp 8: làm tính Nhân (x-3) (X mũ 2-x+1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 5 ngày 2022-06-18T07:40:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x-3).(x^2-x+1)
  =x^3-x^2+x-3x^2+3x-3
  =x^3-4x^2+4x-3
  $#chúc tus học tốt!!$
  #La
   

 2. (x-3)(x^2-x+1)
  =x.x^2-x.x+x.1-3.x^2+3.x-3.1
  =x^3-x^2+x-3x^2+3x-3
  =x^3-4x^2+4x-3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )