Toán Lớp 8: Làm tính chia (2X⁴-5X²+X³-3-3X): (X²-3) giúp mik với

Question

Toán Lớp 8: Làm tính chia (2X⁴-5X²+X³-3-3X): (X²-3) giúp mik với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 tháng 2022-03-14T21:22:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (2x^4 -5x^2 +x^3 -3-3x):(x^2 -3)
  =[(2x^4 -6x^2 )+(x^3 -3x)+(x^2 -3)]:(x^2 -3)
  =[2x^2 (x^2 -3)+x(x^2 -3)+(x^2 -3)]:(x^2 -3)
  =(x^2 -3)(2x^2 +x+1):(x^2 -3)
  =2x^2 +x+1
  (Bài tham khảo)

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  (2x^4 – 5x^2 + x^3 – 3 – 3x) : (x^2 – 3)
  = (2x^4 + x^3 – 5x^2 – 3x – 3) : (x^2 – 3)
  = (2x^4 + x^3 + x^2 – 6x^2 – 3x – 3) :(x^2 – 3)
  = [(2x^4 – 6x^2) + (x^3 – 3x) + (x^2 – 3)] : (x^2 – 3)
  = [2x^2 . (x^2 – 3) + x . (x^2 – 3) + (x^2 – 3)] : (x^2 – 3)
  = (x^2 – 3) . (2x^2 + x + 1) : (x^2 – 3)
  = 2x^2 + x + 1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )