Toán Lớp 8: Làm thế nào để làm bài TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA X ĐỂ A CÓ NGHĨA VẬY VD NHƯ BÀI NÀY A=x+2/x+3 – 5/x^2+x-6 + 1/2-x

Question

Toán Lớp 8: Làm thế nào để làm bài
TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA X ĐỂ A CÓ NGHĨA VẬY
VD NHƯ BÀI NÀY A=x+2/x+3 – 5/x^2+x-6 + 1/2-x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 1 tháng 2022-03-14T08:47:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
   A=(x+2)/(x+3)-5/(x^2+x-6)+1/(2-x)
  ĐKXĐ: {(x+3\ne0),(x^2+x-6\ne0),(2-x\ne0):}
  <=>{(x\ne-3),((x-2)(x+3)\ne0),(x\ne2):}
  <=>{(x\ne-3),(x-2\ne0),(x+3\ne0),(x\ne2):}
  <=>{(x\ne-3),(x\ne2),(x\ne-3),(x\ne2):}
  Vậy: x\ne2 và x\ne-3 thì A có nghĩa
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $A=\dfrac{x+2}{x+3}-\dfrac5{x^2+x-6}+\dfrac1{2-x}$
  Điều kiện: $\begin{cases}x+3 \ne 0\\ x^2+x-6 \ne 0 \\ 2-x\ne 0\end{cases}$
  $↔ \begin{cases}x\ne -3 \\ (x+3)(x-2) \ne 0 \\ 2-x \ne 0\end{cases}$
  $↔ \begin{cases}x\ne -3 \\ x\ne 2\end{cases}$
  Chú ý:
  $\bullet \; \dfrac{A(x)}{B(x)}$ xác định khi $B(x) \ne 0$
  $\bullet \; \sqrt{A(x)}$ xác định khi $A(x) \ge 0$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )