Toán Lớp 8: làm phép chia (3x^3-8x^+7x-6):(x-2)

Question

Toán Lớp 8: làm phép chia (3x^3-8x^+7x-6):(x-2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 2 tháng 2022-02-17T17:42:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $3{x^2} – 2x + 3$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  3{x^3} – 8{x^2} + 7x – 6\\
   = 3{x^3} – 6{x^2} – 2{x^2} + 4x + 3x – 6\\
   = 3{x^2}\left( {x – 2} \right) – 2x\left( {x – 2} \right) + 3\left( {x – 2} \right)\\
   = \left( {x – 2} \right)\left( {3{x^2} – 2x + 3} \right)\\
   \Leftrightarrow \left( {3{x^3} – 8{x^2} + 7x – 6} \right):\left( {x – 2} \right)\\
   = \left( {x – 2} \right)\left( {3{x^2} – 2x + 3} \right):\left( {x – 2} \right)\\
   = 3{x^2} – 2x + 3
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )