Toán Lớp 8: Khai triển hằng đẳng thức (x+7)^2 ta được

Question

Toán Lớp 8: Khai triển hằng đẳng thức (x+7)^2 ta được, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 1 tháng 2022-12-22T14:52:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x+7)^2=x^2+2.7.x+7^2=x^2+14x+49
  @ Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một tổng :
  (A+B)^2=A^2+2AB+B^2

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  (x+7)^2
  = x^2 + 2*x*7 + 7^2
  = x^2+14x + 49
  Áp dụng : (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )