Toán Lớp 8: Khai triển (5x-1)^3 đc kết quả là: A. (5x-1)(25x^2-5x+1) B. (5x-1)(25x^2-5x+1) C. (5x-1)(5x^2+5x+1) D. (5x+1)(25x^2-5x+1) (chỉ c

Question

Toán Lớp 8: Khai triển (5x-1)^3 đc kết quả là:
A. (5x-1)(25x^2-5x+1)
B. (5x-1)(25x^2-5x+1)
C. (5x-1)(5x^2+5x+1)
D. (5x+1)(25x^2-5x+1)
(chỉ cần đáp án >v<), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tháng 2022-12-21T03:35:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $(5x-1)^3$
  $=(5x)^3-3.(5x)^2.1+3.5x.1^2-1^3$
  $=125x^3-75x^2+15x-1$
  Không có đáp án nào đúng

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(5x-1)^{3}$ = $(5)^{3}$ – $75x^{2}$ + $\text{15x- 1}$
  ⇒$\text{không có đáp án đúng}$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )