Toán Lớp 8: Kết quả rút gọn phân thức (5x ^ 2 + 6xy + y ^ 2)/(5x ^ 3 + 6x ^ 2 * y + 6x * y ^ 2 + y ^ 3) là

Question

Toán Lớp 8: Kết quả rút gọn phân thức (5x ^ 2 + 6xy + y ^ 2)/(5x ^ 3 + 6x ^ 2 * y + 6x * y ^ 2 + y ^ 3) là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 5 ngày 2022-06-18T22:22:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\dfrac{\left(5x^2\:+\:6xy\:+\:y^2\right)}{\left(5x^{\:3}\:+\:6x\:^{^{\:}2}\:\:y\:+\:6x\:y^{\:^{\:}2}\:+\:y\:^{^{\:}3}\right)}$

  $=\dfrac{x\left(\frac{5x^2}{x}+\dfrac{yx}{x}\right)+y\left(\dfrac{5yx}{y}+\dfrac{y^2}{y}\right)}{5x^3+6x^2y+6xy^2+y^3}$

  $=\dfrac{\left(5x+y\right)\left(x+y\right)}{5x^3+6x^2y+6xy^2+y^3}$

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  [(5x^2+6xy+y^2)]/[(5x^3+6x^2y+6xy^2+y^3)]

  = {x((5x^2)/x + (xy)/x)+y((5xy)/y + (y^2)/y)}/(5x^3+6x^2y+6xy^2+y^3)

  = [(5x+y)+(x+y)]/(5x^3+6x^2y+6xy^2+y^3)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )