Toán Lớp 8: Kết quả của phép tính nhân (x+3)(2−x)(x+3)(2−x) là: A. −x2+x+6−x2+x+6 B. −x2−x+6−x2−x+6 C. x2−x–6×2−x–6 D. x2−x+6

Question

Toán Lớp 8: Kết quả của phép tính nhân (x+3)(2−x)(x+3)(2−x) là:
A.
−x2+x+6−x2+x+6
B.
−x2−x+6−x2−x+6
C.
x2−x–6×2−x–6
D.
x2−x+6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 5 ngày 2022-06-18T04:46:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(x+3)(2-x)(x+3)(2-x)\\= [(x+3)(2-x)]^2\\= (-x-x^2+6)^2\\= x^4+2x^3-11x^2-12x+36$

 2. Giải đáp:
  (x+3)(2-x)(x+3)(2-x)
  = (x+3)^2(2-x)^2
  = [(x+3)(2-x)]^2
  = (2x-x^2+6-3x)^2
  = (-x-x^2+6)^2
  = x^4+x^2+36x+2x^3-12x^2-12x
  = x^4+2x^3-11x^2-12x+36

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )