Toán Lớp 8: Kết quả của phép tính x-2/x-y + 2-y/x-y là A. x+y/x-y B.1 C.0 D.x-y+2/x-y

Question

Toán Lớp 8: Kết quả của phép tính x-2/x-y + 2-y/x-y là
A. x+y/x-y B.1 C.0 D.x-y+2/x-y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 tuần 2022-01-12T18:30:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  $B.1$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\dfrac{x-2}{x-y\:}+\dfrac{2-y}{x-y}$

  $=\dfrac{x-2+2-y}{x-y}$

  $=\dfrac{x-y}{x-y}$

  $=1$

 2. Giải đáp:

  `B`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  `(x-2)/(x-y) + (2-y)/(x-y)`

  `= (x-2+2-y)/(x-y)`

  `= (x-y)/(x-y)`

  `= 1`

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )