Toán Lớp 8: kết quả của phép tinh (-12x6y4) : (-3x2y)

Question

Toán Lớp 8: kết quả của phép tinh (-12x6y4) : (-3x2y), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 8 phút 2022-05-01T06:18:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
     (-12$x^{6}y^{4}$ ) : (-3x²y)
  = 4$x^{4}y^{3}$ 
  ta lấy lần lượt: -12 : -3 = 4
  tiếp theo lấy: $x^{6}$ : $x^{2}$ = $x^{4}$ 
                        $y^{4}$ : y = y³

 2. Giải đáp:
  4x^4y³
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-12x^6y^4) : (-3x²y)=4x^4y³

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )