Toán Lớp 8: kết quả của phép chia (2x^3-3x^2+4x-6) : (X^2+2) là

Question

Toán Lớp 8: kết quả của phép chia (2x^3-3x^2+4x-6) : (X^2+2) là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tháng 2022-03-19T19:48:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ( 2x^3 – 3x^2 + 4x – 6 ) : ( x^2 + 2 )
  = [ x^2 ( 2x – 3 ) + 2 ( 2x – 3 ) ] : ( x^2 + 2 )
  = ( 2x – 3 ) ( x^2 + 2 ) : ( x^2 + 2 )
  = 2x – 3

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(2x^3-3x^2+4x-6) : (x^2+2)$
  $=[(2x^3+4x)-(3x^2+6)] : (x^2+2)$
  $=[2x(x^2+2)-3(x^2+2)] : (x^2+2)$
  $=(2x-3)(x^2+2) : (x^2+2)$
  $=2x-3$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )