Toán Lớp 8: Kết quả của $\dfrac{4y^2}{5x}$.$\dfrac{5x}{2y}$ bằng:$\\$ A.$\dfrac{2}{3}$$\\$ B.$\dfrac{2}{3y}$$\\$ C.$\dfrac{2x}{3y}$$\\$ D.2y$\\$ #�

Question

Toán Lớp 8: Kết quả của $\dfrac{4y^2}{5x}$.$\dfrac{5x}{2y}$ bằng:$\\$
A.$\dfrac{2}{3}$$\\$
B.$\dfrac{2}{3y}$$\\$
C.$\dfrac{2x}{3y}$$\\$
D.2y$\\$
#????????????????????????✿, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 1 ngày 2022-06-17T23:09:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   D

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\dfrac{4y^2}{5x}$ . $\dfrac{5x}{2y}$ 

  = 2y

  * Vì Rút gọn   5x : 5x = 1

  * Rút gọn   4y^2 : 2y = 2y

  => 2y . 1 = 2y

 2. Giải đáp+giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \frac{4y^2}{5x}.\frac{5x}{2y}

  =\frac{4y^{2}.5x}{2y.5x}

  =\frac{(2y)^{2}.5x}{2y.5x}

  =2y

  ⇒ Chọn D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )