Toán Lớp 8: Kết quả của bài toán nhân x(2²+1)

Question

Toán Lớp 8: Kết quả của bài toán nhân x(2²+1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 5 ngày 2022-06-17T10:55:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo
  x(2^2+1)
  =x(4+1)
  =x.5
  =5x

 2. x(2^2+1)
  = x (4+1)
  = x . 5
  = 5x

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )