Toán Lớp 8: Huong Tram performs the song “Em gai mua ” very beautifully. A. The song “Em gai mua” is performed very beautifully Huong Tram. B. The

Question

Toán Lớp 8: Huong Tram performs the song “Em gai mua ” very beautifully.
A. The song “Em gai mua” is performed very beautifully Huong Tram.
B. The song “Em gai mua” is performed very beautifully by Huong Tram.
C. The song “Em gai mua” is perform very beautifully by Huong Tram.
D. The song “Em gai mua” was performed very beautifully by Huong Tram., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 6 tháng 2022-06-20T18:47:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Huong Tram performs the song “Em gai mua ” very beautifully.

  => B. The song “Em gai mua” is performed very beautifully by Huong Tram.

  Giải thích : ở câu trên : Hương Tràm biểu diễn bài hát em gái mưa rất đẹp 

  <=> Bài hát em gái mưa được biểu diễn rất đẹp bởi Hương Tràm 

  Loại A vì chưa có by ,by sh/sb : bởi ai 

  Loại C : Vì chưa chia đúng thì : Hương tràm biểu diễn tức là bài hát đó đã được biểu diễn rồi

  Loại D : Vì ở đây không dùng was perfomed : đã biểu diễn

 2. Giải đáp:

   B nhé

  Vì B sắp xếp theo thứ tự hợp lí nhất với cấu trúc câu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )