Toán Lớp 8: Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Hình thang vuông có một góc vuông là hình chữ nhật. Hình bình hành có hai đường chéo

Question

Toán Lớp 8: Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
Hình thang vuông có một góc vuông là hình chữ nhật.
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
Trong các câu trên ,câu nào sai?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 2 tuần 2022-01-12T12:29:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Theo dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật:

  `*` Hình bình hành có `2` đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

  `*` Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật

  `*` Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật

  `->` Câu:

  `+` Hình thang vuông có một góc vuông là hình chữ nhật là sai (Do mọi hình thang vuông đều có `1` góc vuông `->` Chưa thể khẳng định là hình chữ nhật)

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Câu sai: Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

  Giải thích: Vì hình bình hành có thể có rất nhiều hình vuông.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )