Toán Lớp 8: Hình bình hành có một cạnh là 20cm đường cao tương ứng là 5cm. Diện tích của hình bình hành đó là : A, 100cm B. 25 cm2 C. 0,01m2 D.

Question

Toán Lớp 8: Hình bình hành có một cạnh là 20cm đường cao tương ứng là 5cm. Diện tích của hình
bình hành đó là :
A, 100cm
B. 25 cm2
C. 0,01m2
D. 140cm2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 6 tháng 2022-06-11T13:59:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   C. 0,01 m2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   20 . 5 = 100 (cm2) = 0,01 (m2)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích hình bình hành là:
          20xx5=100(cm^2)=0,01(m^2)
              Đáp số: 0,01cm^2
  → C

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )