Toán Lớp 8: Hiệu hai bình p (3x+ y) (y -3x)

Question

Toán Lớp 8: Hiệu hai bình p
(3x+ y) (y -3x), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 5 ngày 2022-12-20T22:24:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   = 9x^2 – y^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (3x + y) (y – 3x)
  = 3x . (3x – y) + y . (3x – y)
  = 3x . (3x) + 3x . (- y) + y . (3x – y)
  = 3x . (3x) + 3x . (- y) + y . (3x) + y . (- y)
  = 9x^2 – 3xy + 3xy + 3yx – y^2
  = 9x^2 + 0 – y^2
  = 9x^2 – y^2
  → GT: Hiệu hai bình phương hai số bằng tổng hai số đó, nhân với hiệu hai số đó.
  → Hằng đẳng thức của Hiệu hai bình phương: A^2 – B^2 = (A + B) . (A – B)

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  ( 3x + y)(y – 3x)
  ⇔ (y + 3x)( y – 3x)
  = y² – (3x)²
  = y² – 9x²
  Áp dụng hằng đẳng thức thứ 3:
  (A – B)(A + B) = A² – B²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )