Toán Lớp 8: hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi, biết rằng tuổi của mẹ cách đây 6 năm cộng với tuổi của con hiện nay là 44 tuổi. tính tuổi của mỗi người hi

Question

Toán Lớp 8: hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi, biết rằng tuổi của mẹ cách đây 6 năm cộng với tuổi của con hiện nay là 44 tuổi. tính tuổi của mỗi người hiện nay, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 29 phút 2022-06-17T23:30:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là: 
      44 + 6 = 50 (tuổi)
   Tuổi mẹ hiện nay là: 
      (50 + 30) : 2 = 40 (tuổi)
   Tuổi con hiện nay là: 
       40 – 30 = 10 (tuổi)
                       Đáp số: Mẹ: 40 tuổi
                                  Con: 10 tuổi

 2. Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: 44 + 6 = 50 (tuổi)
  Tuổi của con hiện nay là: (50 – 30) : 2 = 10 (tuổi)
  Tuổi của mẹ hiện nay là: 10 + 30 = 40 (tuổi)
                                    Đáp số: Con: 10 tuổi
                                                 Mẹ: 40 tuổi
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )