Toán Lớp 8: Hãy thực hiện phép tính sau: a) 3/2x^2+2x +2x-1/x^2-1- 2/x “/” là phân số ạ

Question

Toán Lớp 8: Hãy thực hiện phép tính sau:
a)
3/2x^2+2x +2x-1/x^2-1- 2/x
“/” là phân số ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 1 tuần 2022-04-13T21:00:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bạn tham khảo
  3/(2x^2+2x) +(2x-1)/(x^2-1)- 2/x(x\ne0;x\ne±1)
  =(3(x-1))/(2x(x+1)(x-1))+((2x-1).2x)/(2x(x-1)(x+1))-(2.2(x-1)(x+1))/(2x(x-1)(x+1))
  =(3x-3+4x^2-2x-4x^2+4)/(2x(x-1)(x+1))
  =(x+1)/(2x(x-1)(x+1))
  =1/(2x(x+1))

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )