Toán Lớp 8: hãy rút gọn rồi tính giá trị biểu thức B = 2x ( 3x^2 – 5x + 8 ) – 3x^2 ( 2x – 5 ) -16 tại x = -15 C = 5x ( x^2 – 3 ) + x^2 ( 7 – 5x )

Question

Toán Lớp 8: hãy rút gọn rồi tính giá trị biểu thức
B = 2x ( 3x^2 – 5x + 8 ) – 3x^2 ( 2x – 5 ) -16 tại x = -15
C = 5x ( x^2 – 3 ) + x^2 ( 7 – 5x ) -7x^2 tại x = -5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 2 tuần 2022-11-24T15:08:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  B=2x(3x^{2}-5x+8)-3x^{2}(2x-5)-16
  =6x^{3}-10x^{2}+16x-6x^{3}+15x^{2}-16
  =5x^{2}+16x-16
  Thay x=-15 vào biểu thức, ta được :
  B=5.(-15)^{2}+16.(-15)-16
  =5.225-240-16
  =1125-240-16
  =869
  C=5x(x^{2}-3)+x^{2}(7-5x)-7x^{2}
  =5x^{3}-15x+7x^{2}-5x^{3}-7x^{2}
  =-15x
  Thay x=-5 vào biểu thức, ta được :
  C=-15.(-5)=75

 2. Hướng dẫn trả lời:
  a) Ta có: B = 2xcdot(3x^2 – 5x + 8) – 3x^2cdot(2x – 5) – 16
  = 2xcdot3x^2 + 2xcdot(- 5x) + 2xcdot8 – 3x^2cdot2x – 3x^2cdot(- 5) – 16
  = 6x^3 – 10x^2 + 16x – 6x^3 + 15x^2 – 16
  = (6x^3 – 6x^3) + (- 10x^2 + 15x^2) + 16x – 16
  = 5x^2 + 16x – 16
  Với x = -15: B = 5cdot(-15)^2 + 16cdot(-15) – 16
  = 5cdot225 – 240 – 16
  = 1125 – 240 – 16
  = 869
  Vậy giá trị của biểu thức B tại x = -15 là 869
  b) C = 5xcdot(x^2 – 3) + x^2cdot(7 – 5x) – 7x^2
  = 5xcdotx^2 + 5xcdot(- 3) + x^2cdot7 + x^2cdot(- 5x) – 7x^2
  = 5x^3 – 15x + 7x^2 – 5x^3 – 7x^2
  = (5x^3 – 5x^3) + (7x^2 – 7x^2) – 15x
  = – 15x
  Với x = -5, ta có: C = -15cdot(-5)
  = 75
  Vậy giá trị của biểu thức C tại x = -5 là 75

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )