Toán Lớp 8: Giúp mình với!!!!!!!!!!! Phân tích đa thức thành nhân tử: $x^{2}$ $(y^{2}-4)^{2}-6x$ $(y^{2}-4)+9$

Question

Toán Lớp 8: Giúp mình với!!!!!!!!!!!
Phân tích đa thức thành nhân tử:
$x^{2}$ $(y^{2}-4)^{2}-6x$ $(y^{2}-4)+9$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 1 tuần 2022-04-13T23:05:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $(xy^2 – 4x – 3)^2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad x^2(y^2-4)^2 – 6x(y^2-4)+9$
  $= (xy^2 – 4x)^2 – 2.(xy^2 – 4x).3 + 9$
  $= (xy^2 – 4x – 3)^2$

 2. Gửi bạn:
  $x^2(y^2-4)^2-6x(y^2-4)+9$
  $=x^2(y^4-8y^2+16)-6xy^2+24x+9$
  $=x^2y^4-8x^2y^2+16x^2-6xy^2+24x+9$
  $=(xy^2)^2+(4x)^2+3^2-2.xy^2.4x+2.4x.3-2.xy^2.3$
  $=(xy^2-4x-3)^2$
  $=(xy-4x-3)(xy-4x-3)$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )