Toán Lớp 8: Giúp em với ạ Cho hình bình thành abcd giị m.n theo thứ tự là trung điểm của ab,CD A. CMR tứ giác amcn là hình bình thành từ đó suy ra

Question

Toán Lớp 8: Giúp em với ạ
Cho hình bình thành abcd giị m.n theo thứ tự là trung điểm của ab,CD
A. CMR tứ giác amcn là hình bình thành từ đó suy ra AN//MC
B. Đường chéo bd cắt an,cm theo thứ tự tại I,k
CMR : di=ik=kb, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 44 phút 2022-05-01T05:08:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#Ben$
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Xét tứ giác AMCN có 
  AM//CN
  AM=CN
  Do đó: AMCN là hình bình hành.
  b)
  Xét ΔABI có
  + M là trung điểm AB
  + MK//AI
  => K là trung điểm BI=> KI=KB(1)
  Xét ΔDKC có
  + N là trung điểm DC
  + NI//CK
  => I là trung điểm KD=> ID=IK(2)
  Từ(1),(2)=> DI=IK=KB

 2. a) 
  Vì M là trung điểm AB=> AM=AB:2
  Vì N là trung điểm CD=> CN=CD:2
  => AM=CN
  Vì AB//CD mà M∈AB; N∈DC
  => AM//CN
  => AMCN là hình bình hành
  => AN//CM
  b) 
  Xét ΔABI có
  + M là trung điểm AB
  + MK//AI
  => K là trung điểm BI=> KI=KB(1)
  Xét ΔDKC có
  + N là trung điểm DC
  + NI//CK
  => I là trung điểm KD=> ID=IK(2)
  Từ(1),(2)=> DI=IK=KB

  toan-lop-8-giup-em-voi-a-cho-hinh-binh-thanh-abcd-gii-m-n-theo-thu-tu-la-trung-diem-cua-ab-cd-a

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )