Toán Lớp 8: Giải Pt cho bt có mấy tập nghiệm :(2x-2).(x-3).(x-1)^2=0 . E vote luôn nha .Gấp

Question

Toán Lớp 8: Giải Pt cho bt có mấy tập nghiệm :(2x-2).(x-3).(x-1)^2=0 . E vote luôn nha .Gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 2 ngày 2022-12-21T13:11:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Phương trình có 2 nghiệm.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-2)(x-3)(x-1)^2=0
  <=>[(2x-2=0),(x-3=0),((x-1)^2=0):}
  <=>[(2x=2),(x=3),(x-1=0):}
  <=>[(x=1),(x=3),(x=1):}
  <=>[(x=1),(x=3):}
  Vậy phương trình có tập nghiệm S={1;3}.

 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(2x-2).(x-3).(x-1)²=0$
  $2(x-1).(x-3)(x-1)² = 0$
  $2(x-3)(x-1)³ = 0$
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x- 3 = 0\\x-1 = 0\end{array} \right.\) 
      \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=1\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )