Toán Lớp 8: Giải phương trinh sau $\frac{2x}{3}$ +$\frac{2x-1}{6}$ =4-$\frac{x}{3}$

Question

Toán Lớp 8: Giải phương trinh sau
$\frac{2x}{3}$ +$\frac{2x-1}{6}$ =4-$\frac{x}{3}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-06-21T00:32:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\dfrac{2x}{3}+\dfrac{2x-1}{6}=4-\dfrac{x}{3}\\↔ \dfrac{4x}{6} +\dfrac{2x-1}{6}=\dfrac{24}{6}-\dfrac{2x}{6}\\↔\dfrac{4x+2x-1}{6}=\dfrac{24-2x}{6}\\↔ 6x-1=24-2x\\↔ 6x+2x=24+1\\↔ 8x=25\\↔x=\dfrac{25}{8}$
  Vậy S={25/8}
   

 2. Giải đáp:
   x = \frac{25}{8}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \frac{2x}{3} +\frac{2x-1}{6} = 4 -\frac{x}{3}
  <=>\frac{2x}{3} +\frac{x}{3} -\frac{1}{6} = 4 -\frac{x}{3}
  <=> \frac{2x}{3} +\frac{x}{3} +\frac{x}{3} = 4 -\frac{1}{6}
  <=> 4 +\frac{1}{6}
  <=> \frac{4x}{3} =\frac{25}{6}
  <=>  x = \frac{25}{8}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )