Toán Lớp 8: giải phương trình: $\frac{2}{x^{2}-4}-$ $\frac{1}{x(x-2}+$ $\frac{x-4}{x(x+2)}=0$

Question

Toán Lớp 8: giải phương trình:
$\frac{2}{x^{2}-4}-$ $\frac{1}{x(x-2}+$ $\frac{x-4}{x(x+2)}=0$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 3 tháng 2022-02-17T09:37:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đây nha bn, nhớ vote cho m
  toan-lop-8-giai-phuong-trinh-frac-2-2-4-frac-1-2-frac-4-2-0

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Với x \ne +-2
  2/(x^2 – 4) – 1/[x(x – 2)] + (x – 4)/[x(x + 2)] = 0
  <=> (2x)/[x(x – 2)(x + 2)] – (x + 2)/[x(x – 2)(x + 2)] + [(x – 4)(x – 2)]/[x(x – 2)(x + 2)]  = 0
  <=> (2x – x – 2 + x^2 – 6x + 8)/[x(x – 2)(x + 2)] = 0
  <=> (x^2 -5x + 6)/[x(x – 2)(x + 2)] = 0
  <=> (x^2 – 2x – 3x + 6)/[x(x – 2)(x + 2)] = 0
  <=> [x(x – 2) – 3(x – 2)]/[x(x – 2)(x + 2)] = 0
  <=> [(x – 3)(x – 2)]/[x(x – 2)(x + 2)] = 0
  <=> (x – 3)/[x(x + 2)] = 0
  <=> x = 3 (thỏa mãn)
  Vậy x = 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )