Toán Lớp 8: Giải phương trình: d) (x ^ 2 + 3x + 2)(2x + 3)(2x + 5) = 30

Question

Toán Lớp 8: Giải phương trình: d) (x ^ 2 + 3x + 2)(2x + 3)(2x + 5) = 30, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 1 tháng 2022-12-22T05:52:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $x = 0;x =  – \dfrac{7}{2}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  d)\left( {{x^2} + 3x + 2} \right)\left( {2x + 3} \right)\left( {2x + 5} \right) = 30\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {2x + 3} \right)\left( {2x + 5} \right) = 30\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {2x + 5} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {2x + 3} \right) = 30\\
   \Leftrightarrow \left( {2{x^2} + 7x + 5} \right)\left( {2{x^2} + 7x + 6} \right) – 30 = 0\\
  Dat:2{x^2} + 7x + 5 = a\\
   \Leftrightarrow a.\left( {a + 1} \right) – 30 = 0\\
   \Leftrightarrow {a^2} + a – 30 = 0\\
   \Leftrightarrow {a^2} + 6a – 5a – 30 = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {a + 6} \right)\left( {a – 5} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  a + 6 = 0\\
  a – 5 = 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2{x^2} + 7x + 5 + 6 = 0\\
  2{x^2} + 7x + 5 – 5 = 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2{x^2} + 7x + 11 = 0\left( {vn} \right)\\
  2{x^2} + 7x = 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x =  – \dfrac{7}{2}
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x = 0;x =  – \dfrac{7}{2}
  \end{array}$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )