Toán Lớp 8: Giải phương trình: a, (3x – 1)(x – 3) – 9+ x² = 0 b, |x – 2| = 2x – 3

Question

Toán Lớp 8: Giải phương trình:
a, (3x – 1)(x – 3) – 9+ x² = 0
b, |x – 2| = 2x – 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 5 ngày 2023-01-25T04:05:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, (3x-1)(x-3) – 9 + x^2 = 0
  ⇔ 3x^2 – 10x + 3 – 9 + x^2 = 0
  ⇔ 4x^2 – 10x – 6 = 0
  ⇔ 2(2^2-5x-3) = 0
  ⇔ 2(2x+1)(x-3) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}2x+1=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{1}{2}\\x=3\end{array} \right.\) 
  Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = {-1/2,3}
  b, |x-2|=2x-3
  TH1 : x \ge 2
  x – 2 = 2x – 3
  ⇔ x = 2x – 1 (Không thỏa mãn điều kiện)
  ⇔ -x=-1
  ⇔ x = 1
  TH2 : x < 2
  x – 2 = -2x + 3
  ⇔ x = -2x + 5
  ⇔ 3x = 5
  ⇔ x = 5/3 (Thỏa mãn điều kiện)
  Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = {5/3}

 2. Bạn tham khảo nhé ( cho mình 5 sao và ctlhn nhé mình cảm ơn :> )
  toan-lop-8-giai-phuong-trinh-a-3-1-3-9-0-b-2-2-3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )