Toán Lớp 8: giải phương trình 4x(x-3) = 3x -12

Question

Toán Lớp 8: giải phương trình 4x(x-3) = 3x -12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-11-23T21:50:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  S=\{(15+\sqrt33)/8;(15-\sqrt33)/8\}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   4x(x-3)=3x-12
  ⇔4x^2-12x=3x-12
  ⇔4x^2-12x-3x+12=0
  ⇔4x^2-15x+12=0
  ⇔4(x^2-15/4x+3)=0
  ⇔4(x^2-2.x.(15)/8+225/64-33/64)=0
  ⇔4.[x^2-2.x.(15)/8+(15/8)^2-33/64]=0
  ⇔4.[(x-15/8)^2-33/64]=0
  ⇔4(x-15/8)^2-33/16=0
  ⇔4(x-15/8)^2=33/16
  ⇔(x-15/8)^2=33/64
  ⇔(x-15/8)^2=(\sqrt33/8)^2
  ⇔x-15/8=±\sqrt33/8
  ⇔x=15/8±\sqrt33/8
  ⇔x=(15±\sqrt33)/8
  Vậy tập nghiệm của phương trình là: S=\{(15+\sqrt33)/8;(15-\sqrt33)/8\}

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  4x(x-3)=3x-12
  =>4x^2-12x-3x+12=0
  =>4x^2-15x+12=0
  =>4x^2-15x+225/16-33/16=0
  =>(2x-15/4)^2=33/16
  =>2x-15/4=\pm(\sqrt33)/4
  =>2x=(15\pm\sqrt{33})/4
  =>x=(15\pm\sqrt{33})/4:2
  =>x=(15\pm\sqrt{33})/4. 1/2
  =>x=(15\pm\sqrt{33})/8
  Vậy S={(15\pm\sqrt{33})/8}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )