Toán Lớp 8: giải giúp em 2 bài này vs ạ Thực hiện phép tính a) (x-5)(x+3)-(x-2)^2 Tìm x: 2x(x-3)-9+3x=0

Question

Toán Lớp 8: giải giúp em 2 bài này vs ạ
Thực hiện phép tính
a) (x-5)(x+3)-(x-2)^2
Tìm x:
2x(x-3)-9+3x=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 5 ngày 2022-06-20T17:38:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-giai-giup-em-2-bai-nay-vs-a-thuc-hien-phep-tinh-a-5-3-2-2-tim-2-3-9-3-0

 2. Bài 1
  a)(x-5).(x+3)-(x-2)^2
  =x^2+3x-5x-15-(x^2-4x+4)
  =x^2-2x-15-x^2+4x-4
  =2x-19
  Bài 2
  2x.(x-3)-9+3x=0
  2x.(x-3)+(3x-9)=0
  2x.(x-3)+3.(x-3)=0
  (2x+3).(x-3)=0
  Trường hợp 1:
  2x+3=0
  2x=0-3=-3
  x=-3/2
  Trường hợp 2
  x-3=0
  x=3
  Vậy x∈{-3/2;3}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )