Toán Lớp 8: giải giùm mình vs ạ! phân tích đa thức thành nhân tử : 14x^3y^2 – 21xy^3 + 28x^2y^2 =

Question

Toán Lớp 8: giải giùm mình vs ạ! phân tích đa thức thành nhân tử :
14x^3y^2 – 21xy^3 + 28x^2y^2 =, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-06-19T04:12:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  14x^3y^2-21xy^3+28x^2y^2
  = 7xy^2(2x^2-3y+4x)

 2. 14x^3y^2-21xy^3+28x^2y^2
  =7.2.x.y^2-.7.3.x.y^2+7.4.x^2.y^2
  =7xy^2(2x^2-3y+4x)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )