Toán Lớp 8: giải các phương trình sau: a, $\frac{3}{x+1}$-$\frac{1}{x-2}$= $\frac{9}{(x+1).(x-2)}$ b, $\frac{x^{2}-x}{x+3}$- $\frac{x^{2}}{x-3}$=

Question

Toán Lớp 8: giải các phương trình sau:
a, $\frac{3}{x+1}$-$\frac{1}{x-2}$= $\frac{9}{(x+1).(x-2)}$
b, $\frac{x^{2}-x}{x+3}$- $\frac{x^{2}}{x-3}$= $\frac{7x^{2}-3x}{9-x^{2}}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 2 tháng 2022-03-02T17:02:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  toan-lop-8-giai-cac-phuong-trinh-sau-a-frac-3-1-frac-1-2-frac-9-1-2-b-frac-2-3-frac-2-3

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   a)(3x-5)(5-3x)+9(x+1)^2=30

  15x-9x²-25+15x+9(x²+2x+1)=30

  15x-9x²-25+15x+9x²+18x+9=30

  (-9x²+9x²)+(15x+15x+18x)+(-25+9)=30

  48x-16=30

  48x      =30+16

  48x      =46

      x       =48/46

   Vậy x=48/46

  b) ( x+4)²-(x+1)(x-1)=16

      x²+2.x.4+16-x²-x+x-1=16

      (x²-x²)+(-x+x)+8x+(16-1)=16

                              8x+16-1=16

                              8x+16= 17

                              8x    =-1

                                x=-1/8

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )