Toán Lớp 8: giá trị nhỏ nhất của p =25x^2+3y^2-10x+2023

Question

Toán Lớp 8: giá trị nhỏ nhất của p =25x^2+3y^2-10x+2023, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 1 tuần 2022-04-13T16:18:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\min P = 2022\Leftrightarrow \left(x;y\right)= \left(\dfrac15;0\right)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $P = 25x^2 + 3y^2 – 10x + 2023$
  $\to P = (25x^2 -10x +1) + 3y^2 + 2022$
  $\to P= (5x-1)^2 + 3y^2 + 2022$
  Ta có:
  $(5x-1)^2\geqslant 0\quad \forall x$
  $3y^2 \geqslant 0\quad \forall y$
  Do đó:
  $(5x-1)^2 + 3y^2 + 2022\geqslant 2022$
  Hay $P\geqslant 2022$
  Dấu $=$ xảy ra khi và chỉ khi
  $\begin{cases}5x – 1 = 0\\y = 0\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x =\dfrac15\\y = 0\end{cases}$
  Vậy $\min P = 2022\Leftrightarrow \left(x;y\right)= \left(\dfrac15;0\right)$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   P = 25x² + 3y² – 10x + 2023
  P = 25x² – 10x + 1 + 3y² + 2022
  P= (25x² – 2.5.1x + 1) + 3y² + 2022
  P = (5x – 1)² + 3y² + 2022
  Ta thấy : (5x – 1)² ≥ 0
                3y² ≥ 0
  ⇒ (5x – 1)² + 3y² ≥ 0
  ⇒ (5x – 1)² + 3y² + 2022 ≥ 2022
  ⇒ P ≥ 2022
  Dấu “=” xảy ra khi : 
  $\left \{ {{5x – 1 = 0} \atop {3y² = 0}} \right.$
  ⇒ $\left \{ {{x = \frac{1}{5} } \atop {y = 0}} \right.$ 
  ⇔ GTNN của P = 2022 khi x = $\frac{1}{5}$ và y = 0
  #thutrangtb311#hoidap247#

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )