Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2-6x+16 là A 0 B 3 C 10 D 7

Question

Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2-6x+16 là
A
0
B
3
C
10
D
7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 37 phút 2022-06-04T14:29:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #heli gửi nhé
  Giải đáp:D
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2-6x+16
  =x^2-6x+9+7
  =(x^2-6x+9)+7
  =(x-3)^2+7
  vì :(x-3)^2≥0 ∀x
  =>(x-3)^2+7≥7 ∀x
  =>MIN =7 ⇔x=3
  Vậy chọn D.7

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x^2-6x+16 là
  A. 0
  B. 3
  C. 10
  D. 7 (Chọn D)
  => Ta có: E=x^2-6x+16
  E=x^2-6x+9+7
  E=(x^2-2×3+3^2)+7
  E=(x-3)^2+7
  Vì (x-3)^2 $\geq$ 0 AA x \in R
  nên A=(x-3)^2+7 $\geq$ 7 AA x \in R
  Dấu “=” xảy ra khi: x-3=0 <=> x=3
  Vậy A_min=7 khi x=3
  => Chọn D 
  $@Maruko-chan$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )