Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2+4x+6 là : Giup với

Question

Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2+4x+6 là :
Giup với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 4 tuần 2022-04-07T17:26:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi bạn:
  Đặt:
  $A=x^2+4x+6$
  $=x^2+4x+4+2$
  $=x^2+4x+2^2+2$
  $=(x+2)^2+2$
  Ta có: $(x+2)^2+2≥2(∀x)$
  $⇒A≥2$
  Dấu $’=’$ xảy ra khi:
  $x+2=0$
  $⇒x=-2$
  Vậy $A_{MIN}=2↔x=-2$

 2. $x^2+4x+6\\=(x^2+4x+4)+2\\=(x^2+2.x.2+2^2)+2\\=(x+2)^2+2$
  Do $(x+2)^2\ge 0∀x$
  $\to (x+2)^2+2\ge 2∀x$
  Dấu “$=$” xảy ra khi : $x+2=0↔x=-2$
  Vậy GTNN của BT là $2↔ x=-2$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )