Toán Lớp 8: Giá trị của x thỏa mãn 5x^2 – 10x + 5 = 0 A. x = 1 B. x = -1 C. x = 2 D. x = 5 Bài 26: Đa thức 4b^2c^2 – (c^2 + b^2 –

Question

Toán Lớp 8: Giá trị của x thỏa mãn 5x^2 – 10x + 5 = 0
A. x = 1
B. x = -1
C. x = 2
D. x = 5
Bài 26: Đa thức 4b^2c^2 – (c^2 + b^2 – a^2)^2 được phân tích thành
A. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b + c)
B. (b + c + a)(b – c – a)(a + b – c)(a – b + c)
C. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)^2
D. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b – c), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 36 phút 2022-05-01T01:19:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giá trị của x thỏa mãn 5x^2 – 10x + 5 = 0

  A. x = 1

  B. x = -1

  C. x = 2

  D. x = 5

  $→$ $5x^2-10x+5=0$

  $⇒5(x^2-2x+1)=0$

  $⇒5(x-1)^2=0$

  $⇒x-1=0$

  $⇒x=1$

  Đa thức 4b^2c^2 – (c^2 + b^2 – a^2)^2 được phân tích thành

  A. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b + c)

  B. (b + c + a)(b – c – a)(a + b – c)(a – b + c)

  C. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)^2

  D. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b – c)

  $→$ $4b^2c^2-(c^2+b^2-a^2)^2$

  $=(2bc)^2-(c^2+b^2-a^2)^2$

  $=(2bc+c^2+b^2-a^2)(2ac-c^2-b^2+a^2)$

  $=[(b+c)^2-a^2][a^2-(b-c)^2]$

  $=(b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c)$

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:

  Bài 25: 

  5x^2 – 10x + 5 = 0

  ⇒ 5(x^2 – 2x + 1) = 0

  ⇒ 5(x – 1)^2 = 0

  ⇔ x – 1 = 0

  ⇔ x = 1

  Vậy x = 1

  Áp dụng HĐT số 2: A^2 – 2AB + B^2 = (A – B)^2

  Giải đáp A

  Bài 26: 

  4b^2c^2 – (c^2 + b^2 – a^2)^2

  = (2bc)^2 – (c^2 + b^2 – a^2)^2

  = (2bc + c^2 + b^2 – a^2)(2bc – c^2 – b^2 + a^2)

  = [(b + c)^2 – a^2][a^2 – (b^2 – 2bc + c^2)]

  = [(b + c)^2 – a^2][a^2 – (b – c)^2]

  = (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b + c)

  Áp dụng HĐT số 3: A^2 – B^2 = (A – B)(A + B)

                    HĐT số 2: A^2 – 2AB + B^2 = (A – B)^2

  Giải đáp A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )